ÜRÜNLERİMİZ
Bimaks olarak en son teknolojiye göre geliştirilmiş yüksek performanslı ürünlerimizi gururla sizlerin kullanımına sunuyoruz.
ÜRÜNLERİMİZ
Ürünlerimizi incelemek için devama tıklayın.
 

E-KATALOG
Su Şartlandırma Kimyasalları Ürün Kataloğu
 

BAYİMİZ OLUN
Bayimiz olmak için devama tıklayın ve açılan sayfadaki formu doldurun.
 

 
Ters Osmoz Kimyasallarımız

MEMBRAN ÖNCESİ KİMYASALLARI

 • Coagulation (Tane Büyütme) ve Flocculation (Çöktürme Kimyasalları)
 • Mikrofiltrasyon (MF) ve Ultrafiltrasyon (UF) sistemlerini yağ ve diğer hidrokarbonlardan arındırma amaçlı ters yıkama kimyasalları
 • Mikrofiltrasyon(MF) ve Ultrafiltrasyon(UF) sistemlerinden demir ve kalsiyum birikintilerini temizleme amaçlı ters yıkama kimyasalları
Membran Öncesi Kimyasalları Kullanmak Sisteminize Neler Kazandırır?
 • Membran öncesi ekipmanlarının performanslarını geliştirir.
 • Biyolojik yığılmanın önüne geçer.
 • Membran sistemlerinin kapsamlı mikroorganizma temizliğini sağlar.

ANTİSKALANT

 • Karbonatlı, fosfatlı, sülfatlı ve silikalı birikintilerin engellenmesinde etkilidir.
 • Demir, mangan ve diğer metal iyonlarının stabilizasyonunu sağlar.
 • Metal oksitlerin, kolloidal silikanın ve alüminyum silikatın dispersiyonunu sağlar.
 • Sert birikintilerin oluşturduğu kristal yapıyı bozar ve oluşumunu engeller.
ANTİSKALANTLARIMIZ
MAKS 400
Kalsiyum karbonat, sülfat ve demire etkili ürün
MAKS 401
Yüksek kalsiyum ve silikaya etkili temizleme özellikli ürün (yeni)
MAKS 402
Kalsiyum sülfat, karbonat ve demire etkili ürün
MAKS 403
Kalsiyum sülfat, karbonat ve demire etkili ürün (alkali sulara özel)
MAKS 404
Kalsiyum karbonat, demir ve silikaya etkili ürün
MAKS 405
Kalsiyum karbonat, sülfat ve demire etkili ürün
MAKS 406
Yüksek silika ve kalsiyuma etkili ürün
MAKS 407
Kalsiyum karbonat, sülfat ve demire etkili ürün
MAKS 410
Kalsiyum karbonat ve demire etkili ürün (küçük sistemlere özel)
MAKS 411
Yüksek kalsiyum ve silikaya etkili temizleme özellikli ürün (küçük sistemlere özel)
MAKS 412
Mikrobiyolojik kirlilik ve mineral birikintilere etkili ikisi bir arada ürün (yeni mikroorganizma kontrol ürünlü antiskalant)
MAKS 413
Klor indirgeyici ve mineral birikintilere etkili ikisi bir arada ürün (yeni)
MAKS 420
Yüksek silika ve kalsiyuma etkili ürün
MAKS 425
Yüksek silika, kalsiyum ve organik kirliliklere özel (yeni)
MAKS 426
Deniz suyu sistemlerine özel yüksek performanslı ürün (yeni)
MAKS 430
Deniz suyu sistemlerine özel
Antiskalant Kullanarak Neler Kazanırsınız?
 • Asit uygulamasını azaltır veya tamamen ortadan kaldırırsınız.
 • Membranlarınız yüksek verimlilikle çalışır.
 • Düşük dozajlarda dahi çok yönlü ve yüksek etkili performans elde edersiniz.
 • Organik ve inorganik yığılmalar kontrol altına alınır.
 • Tüm membran çeşitlerinde güvenle kullanabilirsiniz.

MEMBRAN TEMİZLEYİCİLER

 • Demir ve mangan oksit/hidroksit temizliği,
 • Karbonat, fosfat, sülfat ve florür içeren birikintilerin temizliği,
 • Kolloidal silikanın ve silikatın temizliği,
 • Biyolojik üremelerin ve çamurun temizliği,
 • Ağır organik yığılmaların katyonik polimerlerin ve hidrokarbonların temizliği,
 • Kil ve benzeri kolloidal taneciklerin temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş sıvı ve toz ürünler.
Avantajları nelerdir?
 • Daha kısa sürede temizlik,
 • Düşük uygulama miktarlarıyla etkili ve ekonomik sonuçlar,
 • Membran yüzeylerindeki inatçı birikinti ve çamurların tamamen giderilmesi,
 • İçme suyu sistemlerinde güvenle kullanım.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİMİZ
MAKS 461
Ultrafiltrasyon membranlarında organik kirliliklerin temizliğine özel (yeni)
MAKS 462
Ultrafiltrasyon membranlarında mineral birikintilerin temizliğine özel (yeni)
MAKS 467
Organik kirlilikler ve biyofilm temizliğine özel
MAKS 482
Kalsiyum, demir ve diğer organik birikintiler için
MAKS 484
Kalsiyum ve demir temizliğine özel asit
MAKS 494
Silika, alüminyum, mangan temizliğine özel asit
MAKS 485
Organik kirlilikler ve biyofilm temizliğine özel
MİKROORGANİZMA KONTROL ÜRÜNLERİ
MAKS 471
Kullanımda veya duruşta uygulanabilir mikroorganizma kontrol ürünü
MAKS 472
Kullanımda veya duruşta uygulanabilir çok etkili mikroorganizma kontrol ürünü (yeni ürün)
MAKS 473
Duruşta veya kullanımda uygulanabilir mikroorganizma kontrol ürünü
MAKS 479
Temizlik işlemi sonunda mikroorganizma kontrol ürününü nötralize edici (yeni ürün)
MAKS 486
Organik kirlilikler ve biyofilm temizliğine özel çok etkili ürün (yeni)
MAKS 487
Besi suyu için mikroorganizma kontrol ürünü (yeni)
MAKS 488
Besi suyu için mikroorganizma kontrol ürünü (tablet)

MEMBRAN SONRASI KİMYASALLARI

 • Membran sonrası hatların paslanmasını önleyen,
 • Demir, çelik ve galvaniz boru için olduğu kadar kurşun ve bakır tesisatın da korunmasını sağlayan,
 • Sert birikintileri ve pası etkili bir şekilde temizleyen özel geliştirilmiş kimyasallarımız;
 • Klorlu bileşiklerin oluşumunun engellenmesinde,
 • Tesisattaki demir ve kurşun çözülme miktarının önemli ölçüde azaltılmasında,
 • Azalan demir içeriğine bağlı olarak su kalitesinin gelişmesinde görev yaparlar.

KORUYUCU ÜRÜNLER

MAKS 490
Osmoz sonrası korozyon önlemeye özel
MAKS 491
Uzun sureli koruma
MAKS 492
Aşırı alkali besi sularında uygulamaya özel (büyük sistemler için)
MAKS 493
Klorun zararlı etkisini önlemeye özel (organik katalizörlü)